Algemene Voorwaarden

Progress 4 Logistics B.V. hanteert de ICT branchevoorwaarden van Nederland ICT (voorheen bekend als FENIT). Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Wij gebruiken de nieuwste versie uit 2014. De voorwaarden kunnen hier gedownload worden.